12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Amati-Denak, s.r.o., Dukelská 44, 358 25 Kraslice, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , telefon +420 352 309 102.

12.6.

Podpisem kupní, případně jiné obdobné smlouvy nabývají obchodní podmínky účinnosti mezi smluvními stranami a kupující potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem, souhlasí s nimi a přijímá je

12.7.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Copyright © 2020 AMATI. Všechna práva vyhrazena.
YoutubeInstagramFacebook